Kosten en Indicatie

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) of heeft u verzorging nodig uit de ZWV (ZIN) en moet de zorg opnieuw geïndiceerd worden? Of wilt u PGB of ZIN aanvragen? Onze wijkverpleegkundigen kunnen uw zorg (her)indiceren en u ondersteunen bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget. Neem dus direct contact op voor een vrij bijvend informatie gesprek.

Met deze indicatie, wordt persoonlijke verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor.

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente. Met deze indicatie, wordt huishoudelijke ondersteuning betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).